Fáilte go MoyaBrennan.com

“Ba mhian liom fáilte speisialta a chur romhaibhse bhfuil Gaeilge agaibh agus a bhfuil oiread grá agaibh don teanga is atá agam fhéin.. Ar an droch-uair, ní féidir an suíomh iomlán a dhearadh le leathanaigh iomláine Gaeilge/Béarla, ach tá súil agam go gcuirfidh an píosa seo mo shaol agus mo chuid oibre i lathair ar dhóigh atá furast a thuigbhéal. Seo leathanach-baile mo chuid ceoil, áit a bhfaighfear nuacht, eolas nua-shonraithe maidir le albaim, ceolchoirmeacha agus nithe eile den tsort sin ar gá a bheith eolach faoi.

Beidh go leor agaibh eolach ar Dhún na nGall, agus trínár gcuid oibre, tuigfidh sibh an dóigh a ndeachaidh an dúchas i bhfeidhm ar ár gceol. Tá súil agam go mhairfidh an tionchar seo ar feadh blianta fada eile.

iafraíonn go leor agaibh cad chuige ar athraíodh m’ainm ó Mháire go Moya. Freagair simplí: Tar éis blianta ag ceartá an fhuaim agus an litriú arís agus arís eile, shocraigh mé go mbeadh sé níos simplí dá nglacfar le litriú coitianta amháin. Tá súil agam gur amhlaidh a bhéas agus le linn an idirthréimhse go mbainfidh sibhse, lucht leanúna Mháire go speisialta, taitneamh as an cheol mar a rinne sibh go dtí seo agus go dtig libh bheith ag súil le abhár thar barr sna míonna agus sna blianta atá amach romhainn.” – Moya Lúnasa 2002

Más rud é gur mhian leat eolas nuashonraithe Moya a fháil go pearsanta, cláraigh anseo, agus má mhian leat aon eolais a roinnt linn nó teachtataireacht a sheoladh chugainn, téigh i dteagmháil linn.

Register for Updates

Join the mailing list to receive the latest news and updates from Moya.

Subscribe to Moya's Newsletter

We use Elastic Email as our marketing automation service. By submitting this form, you agree that the information you provide will be transferred to Elastic Email for processing in accordance with their Terms of Use and Privacy Policy.

You have Successfully Subscribed!